Logo for Foreldrestyrke

Vennskap, utenforskap og mobbing

Det å ha en venn skaper trygghet og gir økt selvfølelse. Venner er viktige for barns trivsel og utvikling. Dessverre er det ikke like lett for alle barn å få seg en venn. Mobbing eller utestengelse kan gi fatale konsekvenser for et menneske, men mye kan forhindres av tilstedeværende voksne som tørr å bry seg og som er gode rollemodeller.
Vennskap Mobbing Utenforskap

Vennskap

Mobbing

Mange barn synes det er flaut og vanskelig å fortelle om mobbing. Mobbing kan skje på mange ulike steder; i barnehagen, på skolen, på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier.

Noen typer mobbing, som stygge blikk, baksnakking og utestenging kan være vanskelig for voksne å oppdage. Du bør ta barnet på alvor og ikke bagatellisere hans eller hennes opplevelser. 

Utenforskap

Det motsatte av utenforskap er fellesskap. 

Å være utenfor i vennegjengen, ikke være på skolen eller mangel på språk eller kulturell tilknytning gjør at man ikke er med i fellesskapet. Utenforskap kan ramme folk i alle aldre og ulike livssituasjoner. 

En podkast for foreldre. Aftenpostens «Foreldrekoden» med psykolog Hedvig Montgomery tar opp mange viktige temaer. 

Noen barn vet selv at de ser annerledes ut enn de rundt seg eller at familien deres ikke er lik alle andre. Da er det viktig at du som forelder er en trygg voksen og tørr å snakke åpent om det barnet lurer på.

Skam, redsel, tristhet, sinne, avsky, glede, overraskelse & interesse. Hva er følelser og hvordan virker de? 

Vær den voksne som våger å gå litt lengre, ikke gi slipp ....

Helsestasjon for ungdom. For ungdom mellom 13 og 23 år. Her kan ungdom få hjelp av helsesykepleier, lege, jordmor og psykolog. Tilbudet er gratis. 

Det kan være vanskelig å få beskjed om at barnet ditt mobber eller plager andre. Men hold hodet kaldt og ikke avvis den som forteller deg det. 

Når er man en god venn? Hvordan sier man unnskyld? Krangler gutter på en annen måte enn jenter? I denne episoden skal fire barn på Uranienborg skole hjelpe oss med å finne svar.

Mobbeombudet kan kontaktes av barn, elever, foresatte. og skoler. De er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller skolemiljø. I Skien er kontakten Renate Mentzoni Aaraas renate.aaraas@vtfk.no Mobil: 932 00 840

Nettmobbing- Her er råd og tips fra Barneombudet. 

Det kan være vanskelig for barn å fortelle foreldrene sine om mobbing. Men hva gjør du om barnet ditt blir mobbet – eller er en mobber selv?

Må alle barn ha en bestevenn? Hva gjør man når barnet faller utenfor? Kan foreldre skaffe barna venner? Lytt til "Foreldrekoden" podkasten om temaet.

Foreldre har grunn til bekymring hvis barnet ikke lenger er seg selv. Det kan være isolasjon, nytt vennemiljø eller andre adferdsendringer. 

Som liten var han ensom og ble mobbet. Så fant han tilhørighet i et ekstremistmiljø og ble nynazist og kriminell. 

Hvert år er det dessverre mange unge som havner i en så fortvilet situasjon at de prøver å ta sitt eget liv.

Kjenner du til toleransevinduet? Denne korte filmen forklarer hva det er og hvorfor det er vanskelig å være "mentalt påkoplet" når vi er over eller under toleransevinduet vårt. 

Ungdom forteller om utenforskap i et skriveprosjekt.

Hva gjør jeg når...

Barnet mitt blir utestengt?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med skolen, med lærer, miljøarbeider og/ eller helsesykepleier. Kanskje dere kan finne en løsning på problemet sammen.

 

Barnet mitt blir mobbet?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med skolen, med lærer, miljøarbeider og/ eller helsesykepleier. Kanskje dere kan finne en løsning på problemet sammen.

Hjelper ikke dette så finnes det i Skien et mobbeombud. Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte. De er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller skolemiljø.

Mobbeombudet kan også kontaktes av lærere, skoleledere og andre som arbeider med barn- og elevmiljø.

Se mer her;

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/elev-og-larling-mobbeombud/mobbeombud/

 

I Skien er kontakten Renate Mentzoni Aaraas
renate.aaraas@vtfk.no
Mobil: 932 00 840

Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00

Barnet mitt virker deprimert?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter psykisk og virker deprimert, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går, er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt er redd for å møte andre mennesker?

Om du er bekymret for at barnet ditt viser tegn på å isolerer seg og er redd for å møte andre mennesker, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (Tel: +47 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt skader seg selv med vilje?

Om barnet ditt skader seg selv med vilje må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Er selvskadingen så alvorlig at det trengs raskere legehjelp enn fastlegen, ringer du legevakten på 116 117 evt. 113 (ved svært alvorlig skade). Er du i tvil; ring 116 117 for råd.


Barnet mitt kan ha en spiseforstyrrelse?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter med en spiseforstyrrelse må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Vennskap, utenforskap og mobbing

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av Billed av Billed av

14 bidragsytere.

Se alle