Trygge voksne i en utrygg verden

Korona pandemien preger fortsatt nyhetsbildet. Muterte virus, vaksinemangel, alvorlige vaksinebivirkninger og yngre som blir alvorlig syke. Ute i den store verden er konflikter, terror, jordskjelv og demonstrasjoner en del av nyhetsbildet. Hvordan snakker vi med barna? og hvor mye bør de få med seg?
Uro i verden Aktuellt om Korona

Uro i verden

Barn kan ikke alltid skjermes mot fryktelige nyheter i mediene. Men, vi voksne kan bidra med gode samtaler for å opprettholde en trygghet hos barnet.  

Aktuellt om Korona

Høsten 2020 ser vi igjen at smitten øker i samfunnet.  Her er linker til siste nytt om Korona pandemien. 

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. 

Det å validere barns følelser er en viktig del av det å lære et barn å forstå, kjenne igjen, kunne benytte seg av og ikke minst håndtere følelsene sine på en god måte. Det bygger robusthet og emosjonell kompetanse, som er en styrke å ha med seg i livet.

På nettsidene til Skien kommune finner du praktisk informasjon og siste nytt om Korona. Hva du skal gjøre for å få testet deg, smitteoppsporing og karanteneregler. 

Folkehelseinstituttets informasjon om hjemmekarantene og isolasjon fortalt på norsk, engelsk, fransk, arabisk, somali, urdu, tigrinja, dari, pashto, polsk, punjabi, sorani, swahili, vietnamesisk og tegnspråk.

Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Ved økt smittespredning i samfunnet bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket. Her er råd fra Folkehelsedirektoratet til risikogrupper. 

Barna må involveres og ikke bli redusert til passive lyttere. Om de voksne snakker om katastrofer og krig over hodene på barna, kan det bli svært skremmende for de minste.

Mange barn opplever nyhetssendinger med sterke bilder om krig og menneskelig lidelse som skremmende og vanskelig. Redd Barnas erfaring er at voksne i større grad bør snakke med barn om kriger og konflikter når disse eksponeres i media, fordi dette gjør barna tryggere. Her er noen tips til deg som voksen. 

Supernytt- et nyhetsprogram for barn på NRK Super. Målgruppen er barn i alderen 8 til 12 år. Programmet har som formål å forklare det som skjer i Norge og verden slik at barn forstår og klarer å sette ting i en sammenheng.

Hva gjør jeg når...

Barnet mitt virker deprimert?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter psykisk og virker deprimert, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går, er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt er redd for å møte andre mennesker?

Om du er bekymret for at barnet ditt viser tegn på å isolerer seg og er redd for å møte andre mennesker, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (Tel: +47 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt skader seg selv med vilje?

Om barnet ditt skader seg selv med vilje må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Er selvskadingen så alvorlig at det trengs raskere legehjelp enn fastlegen, ringer du legevakten på 116 117 evt. 113 (ved svært alvorlig skade). Er du i tvil; ring 116 117 for råd.


Barnet mitt kan ha en spiseforstyrrelse?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter med en spiseforstyrrelse må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Trygge voksne i en utrygg verden

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Billed av Billed av Billed av

16 bidragsytere.

Se alle

Spør en fagperson

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

*Ditt spørsmål vil ikke bli synlig på nettsiden, og vi vil kun bruke e-posten din til å svare deg.