Logo for Foreldrestyrke

Familien

Kjernefamilien, den flerkulturelle familien, aleneforeldre, likekjønnede foreldre, mine, dine og våre barn fattige og rike. Det finnes mange typer familier og mange utfordringer. Felles er at vi alle ønsker å skape en god og trygg barndom for barna våre.
Tilknytning Oppdragelse Grensesetting Mine, dine og våre barn Søskenkrangling Parforholdet Måltider Fattigdom Samlivsbrudd Oppdragervold

Tilknytning

Barns tilknytning til en trygg voksen er kanskje det viktigste fundamentet for barns utvikling og vekst.

Barn bruker de voksne rundt seg i sin følelsesmessige og sosiale utvikling og som base for sin utforskning av verden. Tilknytningspsykologi handler om å forsøke å se barnet innenfra; hva er det barnet prøver å fortelle meg?

Oppdragelse

Selv de som ikke har egne barn eller barn i omgangskretsen har som regel sterke meninger om hva som er god eller dårlig oppdragelse. Barneoppdragelsen vil alltid bli styrt av kulturbærere som tradisjoner, verdigrunnlag, normer, ideer, tro og overtro, sosiale og økonomiske forhold. Derfor finnes det ikke noen bruksanvisning på oppdragelse, men her vil vi komme med noen velmenende råd og tips. 

Grensesetting

Grensesetting vil kunne føre til følelser hos den som blir grensesatt og ikke sjeldent også hos den som setter grenser. Det kan derfor være utfordrende å sette grenser på en måte som ikke leder til unødvendig konflikt og vonde opplevelser. 

Mine, dine og våre barn

Bonusfamilien kan virkelig være en bonus når alle har funnet sin plass. Det krever imidlertid arbeid fra de voksne. Det holder ikke med bare kjærlighet.

Søskenkrangling

For det første: Det er helt normalt. For det andre: Det er forståelig at du blir lei. Og for det tredje: Barna dine lærer en hel masse av å krangle med hverandre.

Parforholdet

Et parforhold inneholder samarbeid, forhandlinger og maktbalanse, men framfor alt er det en følelsesmessig forbindelse hvor tilknytning, vennskap og fortrolighet har stor betydning. Hvordan skal vi greie å balansere dette med barn?

Måltider

Måltidet handler ikke bare om manerer og matkunnskap, det er en arena der man kan snakke sammen som familie om mange viktige ting, for eksempel hvordan den enkeltes dag har vært. 

Fattigdom

FN anslår at rundt 10 prosent av befolkningen i Norge lever under den relative fattigdomsgrensen. Fattigdom betyr at man mangler ressursene som trengs for å kunne leve et fullverdig liv. Når man sliter med å få endene til å møtes, leder det ofte til utenforskap og begrensede muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre. De synlige fattige er ofte rusmisbrukere, hjemløse eller tiggere, men de usynlige kan være din nabo, klassekamerat, venn eller kollega.

Samlivsbrudd

Et samlivsbrudd trenger i seg selv ikke å være skadelig for barn. Måten foreldrene håndterer bruddet og foreldresamarbeidet på, har større betydning for hvor varig og omfattende belastningen blir for barna.

Oppdragervold

Fysisk eller psykisk vold og disiplinering eller oppdragelse av barn, er forbudt og straffbart i Norge.  Barn som opplever vold i oppdragelsen, blir redde og kan utvikle voldelig adferd. Det kan påvirke den generelle utviklingen, gi lærevansker og påføre fysiske og psykiske plager.

Vi kan skille mellom ulike former for oppdragervold:

  • Vold som planlagt og «omsorgsfull» oppdragelse der foreldrene sier at det er en hensiktsmessig metode for å lære sine barn forskjellen på rett og galt. Videre sier de at de har en god intensjon – de vil sine barn det beste.
  • Overføring av skadelige familiemønstre. Foreldre sier at dette er den eneste måten å drive grensesetting på: «Slik ble vi oppdratt, og vi har jo ikke tatt skade av det». Også her er intensjonen god.
  • Lav frustrasjonstoleranse hos foreldre. I denne gruppen finnes mange foreldre som sliter med egne problemer: at de selv har vært utsatt for vold, problemer i arbeidslivet, rus, alvorlig sykdom kan være eksempler.

Det er viktig at foreldre lærer seg andre verktøy i oppdragelsen, og søker hjelp dersom de trenger det.  

En podkast til oss foreldre. Aftenpostens «Foreldrekoden» med psykolog Hedvig Montgomery tar opp mange viktige temaer. 

Barn og unge som går glipp av familiemåltider, og tradisjonene med det, går glipp av viktige ting. Det ene er utvikling av smak og mattradisjoner, det andre er at man ikke lærer bordskikk og manerer. 

10 smarte tips til alle blivende og nybakte foreldre.

Appen "10 smarte tips til alle småbarnsforeldre" finner du på Google Play og App Store. Her finner du tips og råd for deg og barnet ditt som kan støtte deg og forberede deg på foreldrerollen.

Her er noen tips, som ikke handler om at du skal bli noen annen enn akkurat den du er. For du er bra nok som du er, for ditt barn.

En sjekkliste for hva du må huske på ved samlivsbrudd i forhold til barna. 

17,2 % av barna i Skien er fattige. Her er en artikkel fra lokalavisen om saken. 

Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Og vet du hva kjæresten setter mest pris på? 

Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig. Varme voksne gjør en forskjell

Din rolle i barnets leting etter identitet.  Foreldrekodens podkast «Å finne seg sjæl» 

Denne filmen gir en kort innføring i hvordan det er å leve med ADHD.

Skam, redsel, tristhet, sinne, avsky, glede, overraskelse & interesse. Hva er følelser og hvordan virker de? 

En podkast om tilknytning fra Foreldrerådet med barnepsykologene Ida Brandtzøg og Stig Torsteinson

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. 

Ta testen og finn ut hvilken type foreldre du er. 

Barn trenger at vi er respektfulle og forståelsesfulle når vi setter grenser, og at vi verken blir for utydelige eller for strenge, skriver Aksel Inge Sinding.

En video der psykolog Hedvig Montgomery forklarer hvorfor ikke straff eller belønning fungerer på lang sikt. 

Det er viktigere hvem du er som menneske, enn hva du gjør som oppdrager. Barnet ser på deg med argusøyne, og lærer livet gjennom hvordan du lever ditt liv. Det er hvem du er, som er avgjørende.

Foreldrestyrke ønsker å samle foreldre for å snakke om det å være foeldre. Deler erfaringer, lære av hverandre, være enige eller uenige, dele eller være private. Bare prate litt, omstort og smått. 

Juniorrådet er en podkast for barn. Den skal hjelpe barn med å forstå og takle små og store problemer de møter på skolen, i hjemmet og på sosiale medier.

Som foreldre blir vi ofte usikre. Men, du kan være en trygg voksen selv om du ikke alltid gjør alt "riktig".

Obs Apper! Mange barn har blitt utsatt for overgrep gjennom sosiale medier og nettspill. I denne artikkelen finner du en oversikt over noen av appene du bør være obs på.

Matsentralen legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Å slå sammen to familier til én er krevende for både liten og stor. Her er noen tips.

Barn har egne rettigheter fra de er født, for eksempel retten til å ha et navn og statsborgerskap. Her er en liste med oversikt over en del viktige aldergrenser for når barna våre er gamle nok - fra 0 til 24 år.

Årlig opplever 6- 9000 barn at mor eller far fengsles. Kirkens bymisjon tilbyr støtte og hjelp til innsattes barn. De har nå også et tilbud i Porsgrunn. 

Søskenkrangling er utrolig slitsomt. Kanskje er det derfor en liten trøst at barna blir klokere, smartere og mer modne av det?

Blir du mer sint på ett av barna dine? Kjefter litt for mye? Alle foreldre gjør feil. Det viktigste er ikke det som har skjedd, men det som skjer videre. En måte å reparere på, er å si unnskyld. Her er en liten film om det å reparere emosjonelle sår.

Her finner du nyttige tips for ulike alderstrinn. 

Å slå sammen to familier til én kan være krevende, både for liten og stor. Her er rådene til deg som har bonusbarn.

Lei av unger som river hverandre i håret og roper "miiiin"? Her er tips som kan forhindre søskenkrangling, eller i hvert fall roe ned gemyttene når det står på som verst.

Noen er småspist, andre er det ikke bunn i. Men hvilken sammenheng er det mellom hva barna putter i seg og hvordan de har det inni seg? 

Noen mennesker er født med bedre forutsetninger for å leve et langt liv med god helse. Hvorfor er det slik? Se denne fine filmen fra Folkehelseinstituttet, og bli klokere på hvilke faktorer som påvirker helsen vår, direkte og indirekte!

Er du bekymret for at ungdommen din har en spiseforstyrrelse? Noen tegn kan være typiske, selv om det er variasjoner

Et gratis informasjonsprogram med gode tips til alle blivende eller nybakte foreldre.

Konflikt og krangling mellom søsken er helt normalt, men kan være krevende - både for barn og foreldre.

Hvordan sette grenser på en god måte?

Kjøp rimelig mat samtidig som du bidrar mot matsvinn. Når god og spiselig mat havner i søpla så blir det til matsvinn. Det er ikke bare maten som havner i søpla, men også alle ressursene som ligger bak det å produsere, foredle, frakte og oppbevare maten. 

En filmserie om å være foreldre. Det handler om følelser, forskjellige problemstillinger vi alle kommer borti som foreldre og vi snakker om hvordan man kan hjelpe barn å bli tryggere i seg selv. I denne serien møter vi  6 fantastiske foreldre som går på trygghetssirkelkurs. 

Ungdom forteller om utenforskap i et skriveprosjekt.

Appen som gir par faglige råd og inspirasjon til gode samtaler slik at parforholdet styrkes.

Du kan ringe når som helst, døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis.

VO-linjen har også en chat. Her kan du skrive inn til oss helt anonymt og lydløst. Chatten er åpen mandag til fredag 09.00-15.00

Når et par får barn er det en stor omveltning for forholdet.  Hvordan inkludere et nytt, lite menneske i samlivet? Hvordan gå fra å være et par til å bli en familie?

Hva kan ungdommen få lov til, og hvor må du sette ned foten? Og hvordan setter du grenser som ungdommen respekterer?

Familien

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Billed av Billed av Billed av

15 bidragsytere.

Se alle

Spør en fagperson

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

*Ditt spørsmål vil ikke bli synlig på nettsiden, og vi vil kun bruke e-posten din til å svare deg.