Logo for Foreldrestyrke

Familien

Kjernefamilien, den flerkulturelle familien, aleneforeldre, likekjønnede foreldre, mine, dine og våre barn, fattige og rike. Det finnes mange typer familier og ulike utfordringer. Felles for alle er at vi ønsker å skape en god og trygg barndom for barna våre.
Flerkulturell familie står sammen, smilende.

Tilknytning

Barns tilknytning til en trygg voksen er kanskje det viktigste fundamentet for barns utvikling og vekst.

Barn bruker de voksne rundt seg i sin følelsesmessige og sosiale utvikling og som base for sin utforskning av verden. Tilknytningspsykologi handler om å forsøke å se barnet innenfra; hva er det barnet prøver å fortelle meg?

Oppdragelse

Det eksisterer mange ulike meninger om hva som er en god eller dårlig oppdragelse. Barneoppdragelsen vil alltid bli styrt av kulturbærere som tradisjoner, verdigrunnlag, normer, ideer, tro og overtro, sosiale og økonomiske forhold. Derfor finnes det ikke noen bruksanvisning på oppdragelse, men her vil vi komme med noen velmenende råd og tips.

Grensesetting

Grensesetting vil kunne føre til følelser hos den som blir grensesatt og ikke sjeldent også hos den som setter grenser. Det kan derfor være utfordrende å sette grenser på en måte som ikke leder til unødvendig konflikt og vonde opplevelser.

Mine, dine og våre barn

Bonusfamilien kan virkelig være en bonus når alle har funnet sin plass. Det krever imidlertid arbeid fra de voksne. Det holder ikke med bare kjærlighet.

Søsken - krangling og sjalusi

For det første: Det er helt normalt. For det andre: Det er forståelig at du blir lei. Og for det tredje: Barna dine lærer en hel masse av å krangle med hverandre.

Parforholdet

Et parforhold inneholder samarbeid, forhandlinger og maktbalanse, men framfor alt er det en følelsesmessig forbindelse hvor tilknytning, vennskap og fortrolighet har stor betydning. Hvordan skal vi greie å balansere dette med barn?<

Måltider

Måltidet handler ikke bare om manerer og matkunnskap, det er en arena der man kan snakke sammen som familie om mange viktige ting, for eksempel hvordan den enkeltes dag har vært.

Fattigdom

FN anslår at rundt 10 prosent av befolkningen i&nbsp;Norge lever under den relative fattigdomsgrensen. Fattigdom betyr at man mangler ressursene som trengs for å kunne leve et fullverdig liv. Når man sliter med å få endene til å møtes, leder det ofte til utenforskap og begrensede muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre. De synlige fattige er ofte rusmisbrukere, hjemløse eller tiggere, men de usynlige kan være din nabo, klassekamerat, venn eller kollega.

Samlivsbrudd

Et samlivsbrudd trenger i seg selv ikke å være skadelig for barn. Måten foreldrene håndterer bruddet og foreldresamarbeidet på, har større betydning for hvor varig og omfattende belastningen blir for barna.

Oppdragervold

Fysisk eller psykisk vold og disiplinering eller oppdragelse av barn, er forbudt og straffbart i Norge.&nbsp; Barn som opplever vold i oppdragelsen, blir redde og kan utvikle voldelig adferd. Det kan påvirke den generelle utviklingen, gi lærevansker og påføre fysiske og psykiske plager.

Vi kan skille mellom ulike former for oppdragervold:

  • Vold som planlagt og «omsorgsfull» oppdragelse der foreldrene sier at det er en hensiktsmessig metode for å lære sine barn forskjellen på rett og galt. Videre sier de at de har en god intensjon – de vil sine barn det beste.

  • Overføring av skadelige familiemønstre. Foreldre sier at dette er den eneste måten å drive grensesetting på: «Slik ble vi oppdratt, og vi har jo ikke tatt skade av det». Også her er intensjonen god.

  • Lav frustrasjonstoleranse hos foreldre. I denne gruppen finnes mange foreldre som sliter med egne problemer: at de selv har vært utsatt for vold, problemer i arbeidslivet, rus, alvorlig sykdom kan være eksempler.

Det er viktig at foreldre lærer seg andre verktøy i oppdragelsen, og søker hjelp dersom de trenger det.  

En podkast for foreldre. Aftenpostens «Foreldrekoden» med psykolog Hedvig Montgomery tar opp mange viktige temaer.

Barn og unge som går glipp av familiemåltider og tradisjonene rundt disse, går glipp av mye viktig. Det ene er utvikling av smak og mattradisjoner, det andre er at man ikke lærer bordskikk og manerer.

Gode leggerutiner er viktig for å skape et godt sovemiljø for små og store. Men hvordan får man det til? Caroline Lorentzen hos sovehjelp.no svarer på spørsmål om barn og leggerutiner.

10 smarte tips til alle blivende og nybakte foreldre.

Appen "10 smarte tips til alle småbarnsforeldre" finner du på Google Play og App Store. Her finner du tips og råd for deg og barnet ditt som kan støtte deg og forberede deg på foreldrerollen.

Her er noen tips som ikke handler om at du skal bli noen annen enn akkurat den du er. For du er bra nok som du er, for ditt barn.

En sjekkliste for hva du må huske på i forhold til barna ved et samlivsbrudd.

17,2 % av barna i Skien er fattige. Her er en artikkel fra lokalavisen TA om saken.

PODCAST med Kari Killén og Inga Marte Thorkildsen om vold i nære relasjoner. Her hører vi fortellinger fra virkeligheten og om barn som opplever vold og overgrep.

«Kan vi levere babyen tilbake?» Selv om barnet hadde gledet seg til å bli storesøster eller storebror, er det vanlig med søskensjalusi. Men hvorfor blir barnet sjalu, og hvordan kan du forebygge og takle det?

Når et par får barn er det en stor omveltning for forholdet. Hvordan inkludere et nytt, lite menneske i samlivet? Hvordan gå fra å være et par til å bli en familie?

Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Og vet du hva partneren din setter mest pris på?

Det finnes ikke vanskelige barn, men det finnes barn som har det vanskelig. Varme voksne utgjør en forskjell.

Skam, redsel, tristhet, sinne, avsky, glede, overraskelse &amp; interesse. Hva er følelser og hvordan virker de?

En podkast om tilknytning fra Foreldrerådet med tilknytningspsykologene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Ta testen og finn ut hvilken foreldrestil du har.

Barn trenger at vi er respektfulle og forståelsesfulle når vi setter grenser, og at vi verken blir for utydelige eller for strenge, skriver Aksel Inge Sinding.

En video der psykolog Hedvig Montgomery som forklarer hvorfor ikke straff eller belønning fungerer på lang sikt.

Det er viktigere hvem du er som menneske, enn hva du gjør som oppdrager. Barnet ser på deg med argusøyne og lærer om livet gjennom hvordan du lever ditt liv. Det er hvem du er som er avgjørende.

Foreldrestyrke ønsker å samle foreldre for å snakke om det å være foreldre. Dele erfaringer, lære av hverandre, være enige eller uenige, dele eller være private. Bare ta en prat om stort og smått.

Juniorrådet er en podkast for barn. Den skal hjelpe barn med å forstå og takle små og store problemer de møter på skolen, i hjemmet og på sosiale medier.

Som foreldre blir vi ofte usikre. Men, du kan være en trygg voksen selv om du ikke alltid gjør alt "riktig".

Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring.

Temaer som vennskap, følelser, foreldrerollen osv.

Obs Apper! Mange barn har blitt utsatt for overgrep gjennom sosiale medier og nettspill. I denne artikkelen finner du en oversikt over noen av appene du bør være obs på.

Matsentralen legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Foreldresupport er en gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Tlf. 116 123 (tast 2)

På Sidetmedord kan du skrive om det som er vanskelig i livet. Skriv en anonym melding og få svar innen 24 timer, eller kom i kontakt med andre i samme situasjon som deg selv gjennom forumet og vennetjenesten. Du kan også chatte med Mental Helses veiledere om akkurat det du vil hele døgnet.

Å slå sammen to familier til én er krevende for både liten og stor. Her er noen tips.

Barn har egne rettigheter fra de er født, for eksempel retten til å ha et navn og statsborgerskap. Her er en liste med oversikt over en del viktige aldergrenser for når barna våre er gamle nok - fra 0 til 24 år.

Årlig opplever 6- 9000 barn at mor eller far fengsles. Kirkens bymisjon tilbyr støtte og hjelp til innsattes barn. De har nå også et tilbud i Porsgrunn.

Søskenkrangling er utrolig slitsomt. Kanskje er det derfor en liten trøst at barna blir klokere, smartere og mer modne av det?

Alle vi foreldre gjør dumme ting som blir vondt for våre barn.

Hvis du vil reparere en skadet relasjon i familien, må du kunne be om unnskyldning på en god måte.

Blir du mer sint på ett av barna dine? Kjefter litt for mye? Alle foreldre gjør feil. Det viktigste er ikke det som har skjedd, men det som skjer videre. En måte å reparere på, er å si unnskyld. Her er en liten film om det å reparere emosjonelle sår.

Her finner du nyttige tips for ulike alderstrinn.

En film for alle foreldre som har sinte barn eller selv er sinte. Møt på en far, som står midt i et vanskelig kveldsstell hvor Lego-klossene fyker og han tar eldstejenta hardt i armen. Hvordan skal han klare å ordne opp når det først har gått gale og hvordan skal han få ungene med seg på badet for å pusse tenner?

Vil du lære mer om sinne? Les boken med samme navn "Sinte barn og sinte voksne" av Anne Hilde Vassbø hagen.

Sinne sørger for at vi kan stå opp for oss selv, sette grenser og beskytte oss mot trusler og urett. Men sinne kan også vise seg som avvisende raseri, skriking, biting, slag og spark. Sinne og aggresjon hos barn fører til enorm bekymring hos foreldrene og det er stor forespørsel etter kunnskap og råd. Hva er sinne? Hvorfor er følelsen så krevende? Hva trenger et barn som truer og er mørk i blikket? Hvordan kan selv de mest resignerte foreldrene få troen tilbake på at de kan mestre sinne hos barnet sitt? Nøkkelen ligger i å forstå hvordan sinne virker og at det ofte ligger sårbare følelser bak aggressiv atferd. Et rasende barn er ofte flau eller skamfull og sinne kan være et uttrykk for sorg, ensomhet eller redsel. De voksne trenger å bli oppmerksomme på hvilke følelser den voldsomme atferden vekker i dem selv, og hvordan de kan jobbe med følelser som hindrer dem i det viktige arbeidet med å være der for barnet på en god måte uten å bli aggressiv tilbake. Sinne er en følelse som har et dårlig rykte. Vi ønsker også å minne folk på hvorfor sinne er en viktig følelse. Å ha et godt forhold til sinne kan forebygge psykiske vansker.

Noen er småspist, andre er det ikke bunn i. Men hvilken sammenheng er det mellom hva barna putter i seg og hvordan de har det inni seg?

Noen mennesker er født med bedre forutsetninger for å leve et langt liv med god helse. Hvorfor er det slik? Se denne fine filmen fra Folkehelseinstituttet, og bli klokere på hvilke faktorer som påvirker helsen vår, direkte og indirekte!

Er du bekymret for at ungdommen din har en spiseforstyrrelse? Noen tegn kan være typiske, selv om det er variasjoner

Et gratis informasjonsprogram med gode tips til alle blivende eller nybakte foreldre.

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Målet er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre skal danne grunnlag for å styrke deres egne ressurser. Oppholdet er gratis og gjelder uansett hvor man bor i landet.

Konflikt og krangling mellom søsken er helt normalt, men kan være krevende - både for barn og foreldre.

Hvordan sette grenser på en god måte?

Kjøp rimelig mat samtidig som du bidrar mot matsvinn. Når god og spiselig mat havner i søpla så blir det til matsvinn. Det er ikke bare maten som havner i søpla, men også alle ressursene som ligger bak det å produsere, foredle, frakte og oppbevare maten.

En filmserie om å være foreldre. Det handler om følelser, forskjellige problemstillinger vi alle kommer borti som foreldre og vi snakker om hvordan man kan hjelpe barn å bli tryggere i seg selv. I denne serien møter vi 6 fantastiske foreldre som går på trygghetssirkelkurs.

Ungdom forteller om utenforskap i et skriveprosjekt.

Appen som gir par faglige råd og inspirasjon til gode samtaler slik at parforholdet styrkes.

Du kan ringe når som helst, døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis. VO-linjen har også en chat. Her kan du skrive inn til oss helt anonymt og lydløst. Chatten er åpen mandag til fredag 09.00-15.00

Hva kan ungdommen få lov til, og hvor må du sette ned foten? Og hvordan&nbsp;setter du grenser som ungdommen respekterer?

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av marthine-haugen.jpg Billed av emmy-garmo.jpg Billed av brede-refsdal.jpg

14 bidragsytere.

Se alle