Logo for Foreldrestyrke

Soomali

Facebook gruppen "Brobygger i Telemark" er laget av somaliere som bor i Telemark. Det er en frivillig gruppe som består av somaliske mødre og fedre. De ønsker å bidra med å gi bedre forståelse og støtte til den somaliske befolkning i Telemark i møte med det norske samfunnet. Det holdes tema kvelder og det videreføres viktig informasjon til de med et annet morsmål enn norsk. Samtidig som de bidrar med brobygging mellom de somaliske miljøene i Telemark og kommunene de bor i. Gruppen ønsker å hjelpe med å dele kunnskap og åpne for diskusjon innenfor diverse temaer. Her kan alle medlemmer dele kunnskap og diskuterer ønsket tema. De håper at dette skal gjøres med respekt og toleranse for hverandres ulike meninger og  er åpne for forslag for tema kvelder og samarbeider gjerne med alle som ønsker dette.

Ku socota waalidka kuna saabsan CARRUUR, DAGAAL IYO QAX / For foreldre: Barn, krig og flykt.

Kulan dhakhtar cilminafsi? / Samtale med en psykolog?

Alle foreldre kan være en ressurs for egne barn

Buug yaraynta naafeynta xubinta taranka/ Brosjyre om kjønnslemlestelse

Hay’ada Adeegyada Daryeelka Carrurta ee Norway/ Oversatt informasjon om barnevernet i Norge

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av brede-refsdal.jpg Billed av andre-martini.jpg Billed av ida-vik.jpeg

14 bidragsytere.

Se alle