Logo for Foreldrestyrke

Français

Aux parents: Les enfants, la guerre et la fuite / For foreldre: Barn, krig og flykt.

>Troubles du sommeil/ Søvnproblemer

Brochure sur les mutilations génitales/Brosjyre om kjønnslemlestelse

La protection de l’enfance en Norvège/ Oversatt informasjon om barnevernet i Norge

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av marianne-gravali.jpg Billed av brede-refsdal.jpg Billed av tina-kikut.JPG

14 bidragsytere.

Se alle