Logo for Foreldrestyrke

Kriminalitet

Ungdomstiden er en periode i livet der risikoen for å begå lovbrudd er på sitt aller høyeste. Oftest dreier det seg om lovbrudd med lave strafferammer og de færreste utvikler en varig tilknytning til kriminelle miljøer.
Ung person med ryggen til og hettegenser trukket over hodet ser ut fra verandaen.

Hjelpetilbud - kriminalitet

Er ungdommen din på vei ut på skråplanet, er SLT og politiet der for å hjelpe dere. Ikke vær redd for å ta kontakt.

Radikalisering

Radikalisering forstås som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Et typisk varseltegn kan være en endring av ungdommens tidligere verdier, holdninger og atferd.

Politiets bekymringssamtale. Når det er bekymring for en ungdoms ”kriminelle” utvikling.

Tips til mulige bekymringstegn på radikalisert adferd.

Årlig opplever 6- 9000 barn at mor eller far fengsles. Kirkens bymisjon tilbyr støtte og hjelp til innsattes barn. De har nå også et tilbud i Porsgrunn.

Som liten var han ensom og ble mobbet. Så fant han tilhørighet i et ekstremistmiljø og ble nynazist og kriminell.

SLT jobber tverrfaglig med raskest mulig hjelp til akutt hjelpetrengende ungdom som begår kriminalitet. De tilbyr også ruskontrakt til ungdom som registreres hos politiet for bruk av narkotiske stoffer.

Hva gjør jeg når...

Jeg tror barnet mitt er på vei til å bli kriminell?

Mistenker du at barnet ditt er på vei til å bli kriminell? Da må du kontakte politiet på 02800. Ikke for å anmelde barnet, men for å få tidlig hjelp. Politiet er med i en tverretatlig gruppe i Skien kommune som skal tilby raskest mulig hjelp til akutt hjelpetrengende ungdom som begår kriminalitet.  Les mer her:

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/oppvekst/rus--og-kriminalitetsforebyggende-arbeid/

Det samarbeides ofte med Konfliktrådet. Les mer her;

https://www.konfliktraadet.no/om-konfliktraadet.311335.no.html">https://www.konfliktraadet.no/om-konfliktraadet.311335.no.html

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av lise-ripegutu.jpg Billed av tina-kikut.JPG Billed av mats-solum.png

14 bidragsytere.

Se alle