Kriminalitet

Ungdomstiden er en periode i livet der risikoen for å begå lovbrudd er på sitt aller høyeste. Oftest dreier det seg om lovbrudd med lave strafferammer og de færreste utvikler en varig tilknytning til kriminelle miljøer.
Hjelpetilbud - kriminalitet Radikalisering

Hjelpetilbud - kriminalitet

Er ungdommen din på vei ut på skråplanet, er SLT og politiet der for å hjelpe dere. Ikke vær redd for å ta kontakt. 

Radikalisering

Radikalisering forstås som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Et typisk varseltegn kan være en endring av ungdommens tidligere verdier, holdninger og atferd.

Politiets bekymringssamtale. Når det er bekymring for en ungdoms ”kriminelle” utvikling.

Tips til mulige bekymringstegn på radikalisert adferd.

Foreldre har grunn til bekymring hvis barnet ikke lenger er seg selv. Det kan være isolasjon, nytt vennemiljø eller andre adferdsendringer. 

Som liten var han ensom og ble mobbet. Så fant han tilhørighet i et ekstremistmiljø og ble nynazist og kriminell. 

SLT jobber tverrfaglig med raskest mulig hjelp til akutt hjelpetrengende ungdom som begår kriminalitet. De tilbyr også ruskontrakt til ungdom som registreres hos politiet for bruk av narkotiske stoffer. 

Hva gjør jeg når...

Jeg tror barnet mitt er på vei til å bli kriminell?

Mistenker du at barnet ditt er på vei til å bli kriminell? Da må du kontakte politiet på 02800. Ikke for å anmelde barnet, men for å få tidlig hjelp. Politiet er med i en tverretatlig gruppe i Skien kommune som skal tilby raskest mulig hjelp til akutt hjelpetrengende ungdom som begår kriminalitet.  Les mer her:

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/oppvekst/rus--og-kriminalitetsforebyggende-arbeid/

 

Det samarbeides ofte med Konfliktrådet. Les mer her;

https://www.konfliktraadet.no/om-konfliktraadet.311335.no.html

Kriminalitet

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Billed av Billed av Billed av

16 bidragsytere.

Se alle

Spør en fagperson

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

*Ditt spørsmål vil ikke bli synlig på nettsiden, og vi vil kun bruke e-posten din til å svare deg.