Logo for Foreldrestyrke

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet, gode ideer eller ønsker å involvere deg? Ta kontakt med prosjektleder Emmy Lindvedt Garmo, Skien kommune.

Mobil: 942 96 140

E-post: Emmy.Garmo@skien.kommune.no