Logo for Foreldrestyrke

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet, gode ideer eller ønsker å involvere deg? Ta kontakt med prosjektleder Caroline Vegheim Haraldsen, Skien kommune.

Mobil: 
91152759

E-post: 
CarolineV.Haraldsen@skien.kommune.no