Logo for Foreldrestyrke

Barnehage og skole

Barnehage og skole er arenaene barna våre tilbringer mest tid utenom hjemmet. Her vil vi legge inn aktuelle temaer for denne perioden.
Liten gutt i barnehagealder sitter på en benk med en bok på fanget og ler høyt

Skolevegring

Mellom én og fire prosent av barn og ungdom sliter til enhver tid med å gå på skolen. Skolevegring er et sammensatt bilde. Unge har forskjellige grunner til å velge bort skolen, det er derfor vanskelig å peke på én årsak.

ADHD

I Norge har rundt 3-5 prosent av barn og unge under 18 år ADHD. Kjennetegn på ADHD er konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Om lag 25–30 % med ADHD har store oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktive eller impulsive.

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. De jobber for å sikre at personer med ADHD får en så god hverdag som mulig, og kjemper for å sikre rettigheter, muligheter og tilbud.

Det finnes forskning som viser at jenter har andre symptomer og utfordringer enn gutter, og at kvinner i større grad enn menn blir diagnostisert i voksen alder. Berit Skretting Solberg har forsket på kjønnsforskjeller knyttet til ADHD, og ønsker mer og bedre informasjon om funnene.

Ikke alle barn gleder seg til å gå på skolen- de trenger da voksne som lytter til dem. Hvorfor gruer noen seg for å gå på skolen?

Denne filmen gir en kort innføring i hvordan det er å leve med ADHD.

Liker du å stå på scene? Eller blir du nervøs hvis du skal presentere noe foran klassen? Det er ganske vanlig. Fire barn fra Majorstuen skole forteller noen historier om skjelving i stemmen, fnising og ark som rister. Helsebroren gir råd om hva man kan gjøre for å bli mindre nervøs.

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien.

Skolevegring er når barn vil på skolen, men ikke klarer det. Det er ikke det samme som skulking. Kjennetegn og råd til foreldre.

Skolevegring er et problem for relativt mange unge mennesker. Litt avhengig av hvordan vi definerer det, vil mellom 1 og 4 prosent til enhver tid slite med å komme seg på skolen som følge av skolevegring. Det kan være alt fra ungen som vegrer seg for å dra på morgenkvisten, men kommer seg avgårde, til barn og unge som blir værende hjemme i lange perioder, opptil år.

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av astrid-sjogren.jpg Billed av mats-solum.png Billed av emmy-garmo.jpg

14 bidragsytere.

Se alle