Logo for Foreldrestyrke

Barnehage og skole

Barnehage og skole er arenaene barna våre tilbringer mest tid utenom hjemmet. Her vil vi legge inn aktuelle temaer for denne perioden.
Liten gutt i barnehagealder sitter på en benk med en bok på fanget og ler høyt
Skolevegring ADHD

Skolevegring

Mellom én og fire prosent av barn og ungdom sliter til enhver tid med å gå på skolen. Skolevegring er et sammensatt bilde. Unge har forskjellige grunner til å velge bort skolen, det er derfor vanskelig å peke på én årsak.

ADHD

I Norge har rundt 3-5 prosent av barn og unge under 18 år ADHD. Kjennetegn på ADHD er konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Om lag 25–30 % med ADHD har store oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktive eller impulsive. 

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. De jobber for å sikre at personer med ADHD får en så god hverdag som mulig, og kjemper for å sikre rettigheter, muligheter og tilbud. 

Ikke alle barn gleder seg til å gå på skolen- de trenger da voksne som lytter til dem. Hvorfor gruer noen seg for å gå på skolen?

Denne filmen gir en kort innføring i hvordan det er å leve med ADHD.

Liker du å stå på scene? Eller blir du nervøs hvis du skal presentere noe foran klassen? Det er ganske vanlig. Fire barn fra Majorstuen skole forteller noen historier om skjelving i stemmen, fnising og ark som rister. Helsebroren gir råd om hva man kan gjøre for å bli mindre nervøs.