Seksuelle overgrep

Det er voldtekt eller overgrep når noen mot sin vilje må delta i seksuelle handlinger, enten ved vold, trusler om vold, ved at det fremkalles trusler for liv og helse eller at vedkommende har vært ute av stand til å motsette seg handlingen. Dette gjelder uansett om du var edru, ruset eller sov.
Overgrepsmottaket i Telemark Seksuelle overgrep og hjelpetilbud Loven om seksuelle overgrep

Overgrepsmottaket i Telemark

Overgrepsmottaket i Telemark er et gratis tilbud til alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep.

Mottaket består av et team med leger og sykepleiere som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker. Det er alltid en sykepleier på vakt som kan svare på spørsmål, gi råd eller innkalle teamet når det er behov for undersøkelse.

Kontakt legevakten på tlf: 116 117 (døgnbemannet)

https://www.norceresearch.no/en/national-centre-for-emergency-primary-health-care/brosjyrer-om-overgrepsmottak-og-informasjonshefte

Hva er voldtekt eller seksuelt overgrep?
Det er voldtekt eller overgrep når noen mot sin vilje må delta i seksuelle handlinger, enten ved vold, trusler om vold, ved at det fremkalles trusler for liv og helse eller at vedkommende har vært ute av stand til å motsette seg handlingen.

Hva kan vi tilby?
Vi kan tilby medisinsk hjelp som sjekk av skader, risiko for smitte, graviditet og sykemelding

Rettslig undersøkelse
Rettslig undersøkelse innebærer å sikre tekniske spor på kropp, klær eller annet. Videre å dokumentere hva som har skjedd, bidra med hjelp til bistandsadvokat og samarbeid med politi og rettsapparat.

Psykososial ivaretakelse
Vi gir den som har vært utsatt for et overgrep, en å snakke med. Vi hjelper også til med videre kontakt med psykiatrisk poliklinikk, fastlege eller andre.

Seksuelle overgrep er en alvorlig forbrytelse. Overgrepsmottaket samarbeider med politiet om du ønsker det.

  • Ikke vent med å søke hjelp.
  • Ikke se på overgrep som noe ubetydelig.
  • Ved å søke hjelp kan man forebygge eller begrense noen av de alvorligste psykiske ettervirkningene seksuelle overgrep kan gi.

Hvem kan ta kontakt med oss?
Tilbudet er for alle, uansett alder, kjønn, kulturbakgrunn. Også familie eller venner av offeret kan ta kontakt for informasjon og rådgivning.

Oppsøk overgrepsmottaket så fort som mulig etter hendelsen, helst uten å dusje eller vaske seg.
Har det gått flere dager og personen har dusjet, er det allikevel viktig å ta kontakt for hjelp til medisinsk og psykososial oppfølging.

Seksuelle overgrep og hjelpetilbud

  Kontakt legevakten på tlf. 116 117 (døgnbemannet)  

Loven om seksuelle overgrep

Helsestasjon for ungdom. For ungdom mellom 13 og 23 år. Her kan ungdom få hjelp av helsesykepleier, lege, jordmor og psykolog. Tilbudet er gratis. 

Film som beskriver hvordan de utsatte blir møtt på Overgrepsmottaket

Seksuelt misbruk av barn forekommer på tvers av alle sosiale lag og religiøse grupperinger. Både gutter og jenter utsettes. Forskning antyder at ved fylte 18 år har en av fem jenter vært utsatt for et seksuelt overgrep samt nesten hver tiende gutt.

Film om seksuelle overgrep produsert for Overgrepsmottaket i Østfold. Viktig budskap til unge.

Krisesenteret i Telemark er et lavterskeltilbud for barn, kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ingen henvisning, det er et gratis botilbud, det er døgnåpent og det tilbys også dagsamtaler.

Overgrepsmottaket i Telemark er et gratis tilbud til alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep.

Mottaket består av et team med leger og sykepleiere som er spesielt opplært til å jobbe med overgrepssaker. Det er alltid en sykepleier på vakt som kan svare på spørsmål, gi råd eller innkalle teamet når det er behov for undersøkelse. Ring 116 117 for å komme i kontakt med overgrepsmottaket.

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Den skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne. Den beskytter også barn og ungdom mot å ha sex før de er klare for det fysisk og psykisk.

SMISO er et lavterskel støttesenter for kvinner, menn, jenter og gutter som har opplevd seksuelle overgrep enten som barn eller voksne. De har også tilbud til pårørende og nærstående til utsatte for overgrep. Tilbudet er gratis. Ring 35 58 88 80 for avtale.

Du kan ringe når som helst, døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis.

VO-linjen har også en chat. Her kan du skrive inn til oss helt anonymt og lydløst. Chatten er åpen mandag til fredag 09.00-15.00

Hva gjør jeg når...

Barnet mitt har blitt utsatt for et seksuelt overgrep?

Er du bekymret eller vet at barnet ditt har blitt utsatt for et seksuelt overgrep må du ringe Legevakten på 116 117 så raskt som mulig. Legevakten vil kontakte overgrepsmottaket som er åpent hele døgnet. Det er viktig at barnet ikke vasker hender, dusjer eller skifter klær slik at det kan sikres spor fra overgriperen.

Barnet mitt virker deprimert?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter psykisk og virker deprimert, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går, er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt er redd for å møte andre mennesker?

Om du er bekymret for at barnet ditt viser tegn på å isolerer seg og er redd for å møte andre mennesker, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (Tel: +47 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt skader seg selv med vilje?

Om barnet ditt skader seg selv med vilje må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Er selvskadingen så alvorlig at det trengs raskere legehjelp enn fastlegen, ringer du legevakten på 116 117 evt. 113 (ved svært alvorlig skade). Er du i tvil; ring 116 117 for råd.


Barnet mitt kan ha en spiseforstyrrelse?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter med en spiseforstyrrelse må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Seksuelle overgrep

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Billed av Billed av Billed av

16 bidragsytere.

Se alle

Spør en fagperson

Det er hjelp å få! Send inn ditt spørsmål, så vil vi svare deg så fort vi kan (innen 36 timer).

*Ditt spørsmål vil ikke bli synlig på nettsiden, og vi vil kun bruke e-posten din til å svare deg.