Logo for Foreldrestyrke

Seksualitet

Seksualitet og egne grenser er viktige temaer. La de unge lære om dette av trygge voksne og ikke gjennom egen søking på nett eller sosiale medier. Vi voksne må øve oss på å tåle at det kan føles kleint og være både gode rollemodeller og veivisere. Det er vårt ansvar som voksne å bygge gode holdninger til mangfold og ulike måter å leve sitt liv på.
To jenter som nesten kysser.

Den kleine praten

Ut av skapet

Bekymringsfull seksuell adferd

Barn som har kunnskap er bedre beskyttet mot seksuelle overgrep. Du kan være med å gi denne kunnskapen ved å snakke med barn om kropp, grenser og overgrep. Forklar hva overgrep er og hvor de kan få hjelp, og fortell at det aldri er barns skyld om de opplever det. Det vil gjøre barn bedre i stand til å beskytte seg selv, si ifra, og respektere andres grenser

Barn og seksualitet. Hva er viktig når du skal snakke med barna om kropp og seksualitet på ulike alderstrinn?

Barn må få lov til å ha hemmeligheter, leke nakne og utforske sin egen kropp. En åpen og ærlig dialog i hjemmet vil også gi barnet den plattformen det trenger for å senere våge å snakke om, og stille spørsmål om sex og seksualitet.

Resultater fra spørreundersøkelsen 2020

Dette er den fjerde nasjonale levekårsundersøkelsen blant lesbiske kvinner, homofile menn og bifile kvinner og menn, denne gang utvidet til også å omfatte personer som bryter med normer for kjønn, altså transpersoner.

Fagartikkel: Normal seksuell lek er preget av glede og nysgjerrighet, mens unormal sexlek er aggressiv og tvangsmessig

FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

En morsom og informativ video om den kleine sex samtalen.

Seksualitet er en del av menneskers personlighet og utvikles gjennom hele livet. Det er naturlig å utforske sin seksualitet gjennom hele livet. Det er derfor viktig at barn får utforske sin egen kropp og seksualitet uten at voksne påfører skam og skyldfølelse. Men noe seksuell adferd kan direkte bekymre oss og være skadelig for de involverte.

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Den skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne. Den beskytter også barn og ungdom mot å ha sex før de er klare for det fysisk og psykisk.

God støtte fra omverdenen er viktig for de som er i en komme-ut-prosess.

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av veronika-sorensen-1612276664.jpg Billed av tina-kikut.JPG Billed av emmy-garmo.jpg

14 bidragsytere.

Se alle