Logo for Foreldrestyrke

Hjelpeinstanser

Alternativ til Vold tlf: 35 55 98 00 

Alarmtelefonen for barn og unge tlf: 116 111

Barneverntjenesten tlf: 35 58 10 00 

Barneverntjenestens vakttelefon tlf: 94 86 96 06 

Beredskapsteam mot mobbing tlf:  35 58 19 68 / 35 58 10 00 

Enhet for rus og livsmestring tlf: 35 58 15 80 

Enhet for psykisk helse og livsmestring tlf: 46 94 00 65 

Forebyggende helsetjeneste tlf:  35 58 15 18 / 35 58 15 22 

Grenland Familiekontor tlf: 35 50 58 70

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll tlf:  47 80 90 50 

Konfliktrådet tlf: 22 03 26 22 

Krisesenteret i Telemark tlf: 35 58 71 00

Legevakt/Overgrepsmottak tlf: 116 117

Minoritetsrådgiver i Telemark, IMDI tlf: 35 58 93 90 

Norske kvinners sanitetsforening – veiledningssenteret tlf: 35 52 77 05 

Politiet tlf: 02800/112

Ressursgruppe mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap tlf:  47 83 57 30

SMISO-Telemark, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark tlf: 35 58 88 80