Logo for Foreldrestyrke

Om oss

"Foreldrestyrke" er et samskapingsprosjekt mellom Skien kommune og frivillligheten ved Klyve nærmiljøsenter og IF Herkules. Sammen med foreldre ønsker vi å bidra til en trygg oppvekst for barna våre.

Skien kommune er programkommune for Program for folkehelsearbeid i kommunene, "Rusfritt, robust og rettferdig". Du kan lese mer om folkehelsearbeidet her.

Foreldrestyrke Skien er et team bestående av frivillige og fagfolk. Gruppen har bred kunnskap og interesse for barn og unges oppvekst. Sammen med foreldre ønsker vi å bidra til en trygg oppvekst for barn og unge i Skien.

Vi ønsker å samle grupper med foreldre for å snakke om det å være foreldre. Av og til trenger vi alle en bekreftelse på at de vi gjør og tenker er riktig. Vi lurer kanskje på om vi er alene om å ha utfordringer. Hva gjør og tenker andre foreldre? I gruppene kan vi være uenige, kanskje lære av hverandre, dele noe eller være private.

Her på nettsiden finnes nyttige linker til aktuelle temaer rundt foreldrerollen. Du kan spørre en fagperson om råd og få svar innen 36 timer, eller om det haster; se om tipsene under "Hva gjør jeg når..." kan hjelpe deg.