Logo for Foreldrestyrke

Hva gjør jeg når...

Det er hjelp å få! Her vil vi forsøke å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst. Når du er bekymret for barnet ditt, og føler deg alene og rådvill. Tips oss gjerne om temaer vi mangler.

Psykisk helse

Barnet mitt virker deprimert?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter psykisk og virker deprimert, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går, er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Barnet mitt er redd for å møte andre mennesker?

Om du er bekymret for at barnet ditt viser tegn på å isolerer seg og er redd for å møte andre mennesker, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (Tel: +47 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Barnet mitt skader seg selv med vilje?

Om barnet ditt skader seg selv med vilje må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Er selvskadingen så alvorlig at det trengs raskere legehjelp enn fastlegen, ringer du legevakten på 116 117 evt. 113 (ved svært alvorlig skade). Er du i tvil; ring 116 117 for råd.

Barnet mitt kan ha en spiseforstyrrelse?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter med en spiseforstyrrelse må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Selvmordsønske

Barnet mitt vil ikke leve lenger?

Sliter barnet ditt med selvmordstanker er det viktig å få hjelp fort. Da bør dere får en rask time hos fastlegen. Dere kan også ringe legevakten tel: +47 116 117 om fastlegen er stengt.

Helsesykepleier på skolen eller Helsestasjon for ungdom tel: +47 35 58 15 02 , kan kanskje også hjelpe dere.

Barnet bør ikke være alene frem til dere får hjelp.

Utestenging og mobbing

Barnet mitt blir utestengt?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med skolen, med lærer, miljøarbeider og/ eller helsesykepleier. Kanskje dere kan finne en løsning på problemet sammen.

Barnet mitt blir mobbet?

Det første du må gjøre er å ta kontakt med skolen, med lærer, miljøarbeider og/ eller helsesykepleier. Kanskje dere kan finne en løsning på problemet sammen.

Hjelper ikke dette så finnes det i Skien et mobbeombud. Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte. De er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller skolemiljø.

Mobbeombudet kan også kontaktes av lærere, skoleledere og andre som arbeider med barn- og elevmiljø.

Se mer her

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/elev-og-larling-mobbeombud/mobbeombud/

Skien er kontakten Renate Mentzoni Aaraas renate.aaraas@vtfk.no Mobil: 932 00 840

Kontor på fylkeshuset i Skien, tlf. 35 91 70 00

Seksuelt overgrep

Barnet mitt har blitt utsatt for et seksuelt overgrep?

Er du bekymret eller vet at barnet ditt har blitt utsatt for et seksuelt overgrep må du ringe Legevakten på 116 117 så raskt som mulig. Legevakten vil kontakte overgrepsmottaket som er åpent hele døgnet. Det er viktig at barnet ikke vasker hender, dusjer eller skifter klær slik at det kan sikres spor fra overgriperen.

Vold og omsorgesvikt

Jeg er bekymret for at et barn er utsatt for vold?

Er du bekymret for at et barn er utsatt for vold er det viktig å ta affære.

Er det pågående vold kan du ringe politiet på tel: 112

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familier har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme. Se mer informasjon her;

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/oppvekst/barnevern/

På dagtid kan du kontakte barnevernet på telefon 35 58 10 00

Mellom kl. 1600 og 0800 og i helger/høytider kan du ringe Barnevernsvakta direkte på telefon 900 53 304.

Alkohol

Barnet mitt har drukket alkohol og er svært beruset?

Om barnet ditt kommer hjem og er svært beruset, er det viktig at du følger godt med på barnets pust og bevissthetsnivå. Ring gjerne legevakten på 116 117 for råd. Puster barnet ditt dårlig og det er vanskelig å vekke eller få kontakt med, må du ringe 113.

Er barnet under 18 år og det er flere barn i området som har drukket, bør alle foreldre ta en prat om situasjonen dagen etter. Det bør vurderes å politianmelde dersom noen har kjøpt alkohol til mindreårige.

Det kan også være lurt å informere skolen slik at dere sammen kan iverksette tiltak.

Rus

Barnet mitt ruser seg?

Mistenker du eller vet at barnet ditt ruser seg?

Kontakt helsesøster på skolen til barnet ditt. Eventuelt Helsestasjon for ungdom (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

De kan hjelpe dere videre med å skaffe nødvendig hjelp.

En tverretatlig gruppe i Skien kommune skal tilby raskest mulig hjelp til akutt hjelpetrengende ungdom som begår kriminalitet, og det kan tilbys en ruskontrakt til ungdom som registreres hos politiet for bruk av narkotiske stoffer. Les mer her https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/oppvekst/rus--og-kriminalitetsforebyggende-arbeid/

Kriminalitet

Jeg tror barnet mitt er på vei til å bli kriminell?

Mistenker du at barnet ditt er på vei til å bli kriminell? Da må du kontakte politiet på 02800. Ikke for å anmelde barnet, men for å få tidlig hjelp. Politiet er med i en tverretatlig gruppe i Skien kommune som skal tilby raskest mulig hjelp til akutt hjelpetrengende ungdom som begår kriminalitet.  Les mer her:

https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/oppvekst/rus--og-kriminalitetsforebyggende-arbeid/

Det samarbeides ofte med Konfliktrådet. Les mer her;

https://www.konfliktraadet.no/om-konfliktraadet.311335.no.html">https://www.konfliktraadet.no/om-konfliktraadet.311335.no.html

Har du spørsmål?

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser