Logo for Foreldrestyrke

Sorg

Når barnet ditt sørger, bør du forsøke å forklare hva som har skjedd på en direkte, åpen og ærlig måte, tilpasset barnets alder. Slik hjelper du barnet å oppklare, bearbeide og forstå, samtidig som det minsker sjansen for misforståelser og fantasier.
Gutt som sitter og gråter
Normale sorgreaksjoner Hjelpetilbud- dødsfall

Normale sorgreaksjoner

Noen barn vil ha mange og sterke reaksjoner, andre ikke. Selv om barn ikke viser tydelige reaksjoner er de ikke uberørt av det som skjer.

Hjelpetilbud- dødsfall

Når nære dør brått og uventet kan man ha behov for profesjonell hjelp i den akutte fasen. Da kan kommunens Kriseteam kontaktes. Andre hjelpetilbud kan være fastlege og helsesøster. 

Ved krise og sorg er det viktig at foreldre støtter barnet til å forstå og mestre det som har skjedd. På den måten bidrar du til at barnet utvikler evnen til selv å mestre lignende hendelser i fremtiden. 

Helsestasjon for ungdom. For ungdom mellom 13 og 23 år. Her kan ungdom få hjelp av helsesykepleier, lege, jordmor og psykolog. Tilbudet er gratis. 

Triste hendelser, som dødsfall i nær familie, kan være vanskelig å fortelle små barn. Spesielt når vi selv er i sorg. Her er noen tips og konkrete råd.

Det er vanlig å synes at døden er skummel. Kanskje man er redd for at noen man er glad i skal dø, eller for at man selv skal dø? Og hva skjer egentlig etter at man dør? Det har dessverre ikke Juniorrådet svar på, men Helsebroren forteller hva mange tror skjer etter døden.

Skien psykososiale kriseteam tilbyr akutt hjelp og støtte til involverte eller vitner til spesielt vanskelige hendelser. Dette kan selvmord, selvmordsforsøk, vold, uventet dødsfall og ulykker. Ring 116 117 for å komme i kontakt med Kriseteamet. Telefonen er døgnbemannet. 

Hva gjør jeg når...

Barnet mitt virker deprimert?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter psykisk og virker deprimert, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går, er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt er redd for å møte andre mennesker?

Om du er bekymret for at barnet ditt viser tegn på å isolerer seg og er redd for å møte andre mennesker, må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (Tel: +47 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt skader seg selv med vilje?

Om barnet ditt skader seg selv med vilje må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7

Er selvskadingen så alvorlig at det trengs raskere legehjelp enn fastlegen, ringer du legevakten på 116 117 evt. 113 (ved svært alvorlig skade). Er du i tvil; ring 116 117 for råd.


Barnet mitt kan ha en spiseforstyrrelse?

Om du er bekymret for at barnet ditt sliter med en spiseforstyrrelse må du ringe fastlegen og få en time. Det er fastlegen som skal vurdere og eventuelt henvise til videre hjelp. Helsesykepleier på skolen der barnet ditt går er også en viktig person å snakke med. Eventuellt Helsestasjon for ungdom  (tlf. 35 58 15 02) https://www.skien.kommune.no/helsestasjon#heading-h2-7


Barnet mitt vil ikke leve lenger?

Sliter barnet ditt med selvmordstanker er det viktig å få hjelp fort. Da bør dere får en rask time hos fastlegen. Dere kan også ringe legevakten tel: +47 116 117 om fastlegen er stengt.

Helsesykepleier på skolen eller Helsestasjon for ungdom  tel: +47 35 58 15 02 , kan kanskje også hjelpe dere.

Barnet bør ikke være alene frem til dere får hjelp.

Sorg

Det er hjelp å få! Her forsøker vi å vise vei i hjelpesystemet når alt virker håpløst.

Ressurser

Gå til hjelpesiden vår

Hjelpeinstanser

Billed av Billed av Billed av

15 bidragsytere.

Se alle