Logo for Foreldrestyrke

Temakveld: "Ungdom i hus" på Herkules klubbhus

Når de søte små barna våre blir ungdom kommer ofte nye utfordringer. Hvordan skal vi nå være en god forelder? Hva kan vi voksne bestemme? 

Ungdomstiden er en sårbar periode. Relasjonen til trygge stabile omsorgspersoner er viktig også i ungdomstiden. Men reglene for samspillet må nå ofte reforhandles. 

Kom og snakk med andre foreldre om det å være foreldre til ungdom. 

Påmelding til Andrè: 481 55 080

Neste aktivitet: 21 april 2022, 18:00

Flere aktiviteter