Logo for Foreldrestyrke

Temakveld: "Ungdom i hus" på Herkules klubbhus

Når de søte små barna våre blir ungdom kommer ofte nye utfordringer. Hvordan skal vi nå være en god forelder? Hva kan vi voksne bestemme? 

Ungdomstiden er en sårbar periode. Relasjonen til trygge stabile omsorgspersoner er viktig også i ungdomstiden. Men reglene for samspillet må nå ofte reforhandles. 

Hold av datoen 21/4 kl. 18:00- 19:30. Nærmere program og påmeldingsinformasjon kommer. 

Neste aktivitet: 21 April 2022, 18:00

Flere aktiviteter