Logo for Foreldrestyrke

Temakveld om "Grensesetting"

Hvem har ikke kjent på frustrasjon og hjelpeløshet når barnet vårt tester grenser og trasser på sitt verste. Det kan være  utfordrende å sette grenser og være bestemte på "en klok måte". 


Vi ønsker å samle foreldre for å ta en prat om temaet. 

Påmelding til Andre´: 481 55 080

Neste aktivitet: 27 oktober 2022, 19:00

Flere aktiviteter