Foreldrestyrke Klyve - bare en prat

AVLYST! Samtaler om gleder og utfordringer i foreldrerollen på Klyve Nærmiljøsenter.

Som foreldre trenger vi av og til bare en bekreftelse på at det man gjør og tenker er riktig.

Vi lurer kanskje på om det bare er oss som syntes noe er vanskelig?

Hva gjør og tenker andre foreldre? I gruppen kan vi både lære av hverandre, være enige eller uenig, dele eller være private.

Vi kan også ha en prat om temaer dere ønsker å snakke om, som dere tipser oss om på forhånd.

For påmelding: Ring/sms Lise: 984 27 863

Trenger du Barnepass under Foreldreprat ring/ sms Mona: 924 06 900

Har du et tema du ønsker å ta opp, men ønsker ikke å dele det i gruppen? Ring/sms Lise: 984 27 863

Matservering er enten "Fargerik middag" eller eget arrangement. Informasjon kommer. 

(Vi vil følge kommunens smittevernregler nøye, og avlyser om det er anbefalt).

Neste aktivitet: 14 juni 2021, 17:30

Heidi Holte

Miljøterapeut for Skien kommune, med arbeidssted på Kongerød ungdomsskole. Her har jeg jobbet siden skolestart 2007. 


Brenner for forebyggende arbeid for å skape varme miljøer som inkluderer alle, hvor forskjeller aksepteres. Derfor er det å være MOT-coach en av mine viktigste oppgaver i arbeidshverdagen.


Videreutdanning i flerkulturelt barnevern og ART/RePulse.

Rasha Al-Saadi

Jeg er mamma til to jenter,  pedagog og har i tillegg videre utdanning i flerkulturell forebyggende arbeid med barn og unge, og er sertifisert i mange ulike foreldreveiledningsprogram. Jeg har jobbet med barn og foreldre siden 2004. For tiden jobber jeg som familieveileder i Skien kommune. 

Min rolle er å gi råd og veiledning til familier, gi støtte til foreldre i rollen deres som for eksempel: Råd og veiledning, hjelp til bedre kommunikasjon mellom foreldre og barn, hjelpe med positive grensesetting, gode oppdragelse-strategier, praktisk omsorg og samspill. Være samtalepartner og reflektere sammen. 

Jeg ønsker å bruke min kompetanse og erfaring til å hjelpe familier der de er, derfor tenker jeg foreldrestyrke prosjektet er midt i blinken i det jeg jobber med det jeg brenner for innen forebyggende arbeid med familier.  

Lise Ripegutu

Jeg er utdannet pedagog, tverrfaglig veileder og familieterapeut.


Foruten mitt arbeid som daglig leder i Klyve nærmiljøsenter arbeider jeg klinisk som terapeut med bredest erfaring innenfor parterapi og samtaler med ungdom.

Mona Ripegutu

Jeg jobber til daglig som leder av Klyve åpen barnehage og elsker å møte nye mennesker og kulturer.  I tillegg til bachelor i markedsføring og ledelse har jeg en videreutdannelse i veiledning og brenner for de gode samtalene, i møte med hverandre blir vi noe mer og erfaringer utveksles . Foruten jobben er jeg gift og mor til 3 sønner .

Flere aktiviteter