Foreldreprat på Klyve Nærmljøsenter

Velkommen til samtaler om gleder og utfordringer i foreldrerollen.  

Vi snakker om det gruppen ønsker denne dagen, men har også forberedt oss på  temaer som er aktuelle for alle foreldre. 

Trenger du Barnepass under Foreldreprat ring/ sms Mona: 924 06 900

Har du et tema du ønsker å ta opp, men har ikke lyst til  å dele det i gruppen? Ring/sms Lise: 984 27 863

Matservering er enten "Fargerik middag" eller eget arrangement. Informasjon kommer. 

(Vi vil følge kommunens smittevernregler nøye, og avlyser om det er anbefalt).

Hva er foreldreprat?

Foreldreprat er en prat for foreldre og mellom foreldre. En fagperson introduserer et ønsket tema i starten av møtet, deretter snakker vi og reflekterer sammen. Kanskje finner vi ingen løsninger, kanskje lærer vi av hverandre? Uansett er det godt å prate sammen. For vi vet at det å være foreldre kan både være fantastisk, utfordrende og ensomt til tider.

Neste aktivitet: 01 mars 2021, 17:30

Heidi Holte

Miljøterapeut for Skien kommune, med arbeidssted på Kongerød ungdomsskole. Her har jeg jobbet siden skolestart 2007. 


Brenner for forebyggende arbeid for å skape varme miljøer som inkluderer alle, hvor forskjeller aksepteres. Derfor er det å være MOT-coach en av mine viktigste oppgaver i arbeidshverdagen.


Videreutdanning i flerkulturelt barnevern og ART/RePulse.

Kari Anne Leion

Jeg er utdannet spesialfysioterapeut. Jeg har jobbet som fysioterapeut i 17 år, både privat og kommunalt. Jeg har en videreutdanning innen veiledning, og veileder små og store grupper. 

Lise Ripegutu

Jeg er utdannet pedagog, tverrfaglig veileder og familieterapeut.


Foruten mitt arbeid som daglig leder i Klyve nærmiljøsenter arbeider jeg klinisk som terapeut med bredest erfaring innenfor parterapi og samtaler med ungdom.

Mona Ripegutu

Jeg jobber til daglig som leder av Klyve åpen barnehage og elsker å møte nye mennesker og kulturer.  I tillegg til bachelor i markedsføring og ledelse har jeg en videreutdannelse i veiledning og brenner for de gode samtalene, i møte med hverandre blir vi noe mer og erfaringer utveksles . Foruten jobben er jeg gift og mor til 3 sønner .

Flere aktiviteter