Logo for Foreldrestyrke

Familiekveld og juleverksted

Velkommen til hyggelig førjulsstemning med familien!

Denne kvelden serveres det julegrøt, saft, kaffe og småkaker.

Vi har ulike "stasjoner" der barna får lage kreative julegaver. Det blir også egen innpakningsstasjon og stasjon for å lage merkelapper.

Alle får lodd for å være med i trekningen i løpet av ettermiddagen.

Kanskje kommer nissen?

Praktisk informasjon:

Tid: 17.00-19.00

Påmelding på SMS innen 26.11 til tlf. 930 44 706

Sted: Herkules Idrettsforening (ikke kjøpesenteret)

Adresse: Sondre Norheimsveg 20

Buss P7 fra Landsmannstorvet til Skogplassane

Eventuelle spørsmål kan sendes på SMS til tlf. 942 96 140

Med vennlig hilsen Barnas stasjon Skien og Foreldrestyrke

Neste aktivitet: 4 desember 2023, Kl 17:00
Andre' Martini

Andre' Martini (Lokalleder Herkules)

André har 3 barn og er samboer med en som har 2 barn. Han driver også eget firma med verktøyutleie (GVU AS), men er veldig engasjert i frivilligheten. Han er et typisk ja menneske og har hatt mange roller/verv ved å følge barnas oppvekst i barnehage, skole og idretten. André sitter nå som leder i IF Herkules.

Hans rolle i prosjektet vil være som kontaktperson/lokalleder og ressursperson for lokasjonen IF Herkules.

Mariannne Bakken Gravalid

Mariannne Bakken Gravalid

Marianne er engasjert i Herkules IF og har i over 30 år hatt diverse verv i idrettsforeningen. Som aktiv selv, som mamma og som frivillig. Hun liker å omgås mennesker og ta en prat. Til daglig jobber hun i Posten.

Emmy Lintvedt Garmo

Emmy Lintvedt Garmo (prosjektleder)

Emmy er gift og er mamma til to barn. Hun har også vært fostermor, noe som har vært både givende og en god erfaring å ha med seg i livet

Hun er utdannet samfunnsviter, med etterutdanning i psykologi - traumer, samspill og tilknytning. Våren 2020 ble hun sertifisert i COS-Parenting programmet, som COS-p fasilitør. Dette er et foreldreveiledningsprogram med utgangspunkt i tilknytningspsykologien.

Siden 2014 har Emmy jobbet i minoritetsspråklig førskoleteam i Skien kommune. Her har hun hatt varierende oppgaver, blant annet foreldregrupper på voksenopplæringen, oppfølging av nyankomne flyktninger, samt veiledning og kompetanseheving av barnehagepersonale. 01.08.2022 overtok hun som prosjektleder i Foreldrestyrke.

Det som står sentralt for Emmy er interessen for møtet mellom mennesker og kultur. Å lære av hverandre, og dele erfaringer som forelder og fagperson.