Chat med Veronika om stress hos barn og unge

Skolestress, kroppspress, sosiale medier, venner og tilhørighet. Det er ikke lett å være ung uten å kjenne på stress. Stress er endel av livet, men hvordan kan vi foreldre støtte barn og ungdom slik at stresset ikke skaper uhelse? Chat med Veronika som har mye kunnskap om dette temaet. 

De siste tiårene har stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Mange ungdommer knytter selv symptomene på psykiske helseplager til stress. Mange barn og unge opplever stress i den grad at de har behov for hjelp fra helsevesenet. 

Stress er en naturlig del av livet, og vi må alle oppleve stress av og til.  Hver gang vi mennesker skal bevege oss over i et nytt utviklingstrinn vil det oppstå  stress i større eller mindre grad. Problemet oppstår når vi utsettes for situasjoner som overskrider kapasitet og mulighet til å skape mening og sammenheng. Denne form for stress blir uoverkommelig og uløselig, og det medfører at barnet/ ungdommen ikke klarer å gjøre opplevelsen til en nyttig erfaring til senere bruk. Erfaringen kan da i stedet bli lagret som kroppslige, sansemessige og følelsesmessige delhukommelser som får leve sitt eget liv og som ikke kan uttrykkes gjennom et verbalt språk.

Neste aktivitet: 26 mai 2021, 20:00

Veronika Sørensen

Jeg er utdannet lærer og har nå jobbet i Skien kommune i 16 år. I ettertid har jeg tatt videreutdannelse i ledelse. Utenom dette er jeg veldig glad i å trene, så mye av fritiden min går til det. Jeg har en liten bijobb som spinningsinstruktør på HEIA, hvor jeg er så heldig å møte mange herlige mennesker hver dag.  Håndball gir meg også stor glede i hverdagen, derfor er jeg også engasjert som trener for barna mine sitt lag i Herkules IF. Jeg stortrives rundt barn og unge, fordi det gir mye energi og glede.

 

Flere aktiviteter