Chat med Tore Anton og Caroline om barn som pårørende

Pågåt! Fra 20:00 til 21:00. Ved alvorlig sykdom eller død  påvirkes hele familien. Hvordan ivareta barna i krise og sorg? 

For å mestre hverdagen trenger barn tilpasset informasjon for å forstå hva som skjer med den syke, egne reaksjoner og for å forberedes på endringer i hverdagen. Tilpasset informasjon tar utgangspunkt i barnets alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkbakgrunn.  Opprettholdelse av hverdagsrutiner som måltider, lekser og leggetider gir økt grad av trygghet. Barn trenger forutsigbarhet. Å vite hva som skjer fremover gir trygghet og mindre bekymring.

Barn trenger åpenhet, informasjon og oppfølging når de opplever alvorlig sykdom eller død i nære relasjoner. Det er viktig at barn og foreldre får et felles språk og en felles forståelse for det som er vanskelig. Dette er lettere sagt enn gjort, for foreldre kan ha nok med å håndtere hendelsen selv. Dette kan barna lett observere og kan derfor skåne foreldrene ved å ikke belaste dem med spørsmål,  og undertrykke egne behov for oppmerksomhet. 

Barn er forskjellige og kan reagere ulikt når de opplever sykdom eller dødsfall i egen familie. Noen blir urolige og aktive, andre rolige og stille. Noen blir nysgjerrige og klengete, mens andre søker seg bort fra det som skjer. Noen reagerer sterkt og umiddelbart, mens andre kan reagere senere. Barns reaksjoner påvirkes av situasjon, alder, kultur, modenhet og erfaring.

Neste aktivitet: 08 april 2021, 21:00

Tore Anton Angeltveit Svanes

Jeg er psykiatrisk sykepleier og har i tillegg et års studium i Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter. Jeg har jobbet med Migrasjonshelse siden 1997. 


For tiden er jeg plassert i enhet for Psykisk helse og Livsmestring i Kverndalen. For det meste holder jeg til på Voksenopplæringen på Skagerrak Arena der jeg har eget kontor. Har der mye individualsamtaler, rådgivning og veiledning. Jeg har også en halv dag på Skogmo videregående skole der jeg er tilgjengelig  for kombinasjonsklassene.


Jeg jobber i tillegg vakter i kommunens Kriseteam og sitter i tillegg i Folkehelsens migrasjonshelsegruppe. Det er en gruppe for helsepersonell fra hele Norge.

Caroline Vegheim Haraldsen

Jeg er mamma til tre, Mommo til en, prosjektleder for "Foreldrestyrke" og er teamleder i Kriseteamet i Skien kommune. Jeg er psykiatrisk sykepleier og har en master i helsefremmende arbeid.

I mange år har jeg jobbet med mennesker i kriser, og har erfaring fra Akuttmottaket, Overgrepsmottaket, Krisesenteret og Legevakten. 


Som pårørende og venn til nære som har hatt store utfordringer med fysisk og psykisk sykdom har livet til tider gitt tøffe utfordringer. Da har trygge andre vært superviktige for meg. Uten andre mennesker som støtter og forstår er det vanskelig å stå støtt når det stormer som verst. Derfor er Foreldrestyrke et så bra og viktig prosjekt :)

Flere aktiviteter