Chat med Kari Anne og André om viktigheten av fysisk aktivitet

Hvor mye bør du motivere for å få barn og ungdom fysisk aktive? Hvor viktig er fysisk aktivitet for barnet og ungdom?  Chat med Kari Anne og André som har mye kunnskap og erfaring med barn og fysisk aktivitet. 


Vi vet at fysisk aktivitet er positivt både for den fysiske og psykiske helsen. Derfor anbefaler Helsedirektoratet minst 60 minutters variert aktivitet hver dag, hvor intensiteten bør være moderat til hard. 

Det er mange måter å drive fysisk aktivitet på. Noen trives best med individuell idrett andre liker best lagidrett. Det er viktig å la barnet få prøve seg litt fem og teste flere idretter,  for å finne det som passer best. 

Det er mange gode grunner til å melde barnet inn i et idrettslag. Fysisk aktivitet er godt både for barnets fysiske og psykiske helse, men også en viktig arena for det sosiale livet med nye venner og tilhørighet. 

Mestringsfølelsen fra idretten kan ha en positiv effekt på hvordan barn og ungdom håndterer oppgaver og utfordringer ellers i livet. 

(Du chatter anonymt).

Neste aktivitet: 06 mai 2021, 20:00

Kari Anne Leion

Jeg er utdannet spesialfysioterapeut. Jeg har jobbet som fysioterapeut i 17 år, både privat og kommunalt. Jeg har en videreutdanning innen veiledning, og veileder små og store grupper. 

Andre' Martini

Jobber til daglig med salg i Motek, men er veldig engasjert i frivilligheten. Er ett typisk ja menneske. Jeg har hatt mange roller/verv ved å følge barnas oppvekst i barnehage, skole og idretten. Sitter nå som leder i IF Herkules. 


Min rolle i prosjektet vil være som kontaktperson og ressurs person for IF Herkules.

Flere aktiviteter