Chat med Heidi og Berit om vennskap, utenforskap og mobbing

Har du spørsmål eller trenger en prat? 4 mars kan du chatte anonymt med miljøterapeut Heidi og Helsesykepleier Berit som begge har lang erfaring fra å snakke med barn og unge når livet er vanskelig. 

Det å ha en venn skaper trygghet og gir økt selvfølelse. Venner er viktige for barns trivsel og utvikling. Dessverre er det ikke like lett for alle barn å få seg en venn. Mobbing eller utestengelse kan gi fatale konsekvenser for et menneske, men mye kan forhindres av tilstedeværende voksne som tør å bry seg, og som er gode rollemodeller.

Mange barn synes det er flaut og vanskelig å fortelle om mobbing. Mobbing kan skje på mange ulike steder; i barnehagen, på skolen, på skoleveien, på trening, på internett og på sosiale medier.

Noen typer mobbing, som stygge blikk, baksnakking og utestenging kan være vanskelig for voksne å oppdage. Du bør ta barnet på alvor og ikke bagatellisere hans eller hennes opplevelser. 

Å være utenfor i vennegjengen, ikke være på skolen eller mangel på språk eller kulturell tilknytning gjør at man ikke er med i fellesskapet. Utenforskap kan ramme folk i alle aldre og ulike livssituasjoner. 

Når chatten starter, vil det vises en "Start chat" knapp her på siden. 

Neste aktivitet: 04 mars 2021, 20:00

Heidi Holte

Miljøterapeut for Skien kommune, med arbeidssted på Kongerød ungdomsskole. Her har jeg jobbet siden skolestart 2007. 


Brenner for forebyggende arbeid for å skape varme miljøer som inkluderer alle, hvor forskjeller aksepteres. Derfor er det å være MOT-coach en av mine viktigste oppgaver i arbeidshverdagen.


Videreutdanning i flerkulturelt barnevern og ART/RePulse.

Berit Tørre


Jeg er gift, mamma til fire voksne barn og bestemor til to. Har jobbet som helsesykepleier i 13 år, de siste 5 årene på 2 ungdomsskoler i Skien kommune.

Jeg er opptatt av å være ærlig om livet, for alle kan vi trenge støtte og hjelp i perioder. Det å være foreldre kan være utfordrende og det er viktig å kunne stå sammen og dele erfaringer med hverandre.

Jeg har tro på at vi alle kan utgjøre en forskjell når vi møter hverandre med respekt og vennlighet.

Flere aktiviteter