Logo for Foreldrestyrke

"Bare en prat"

Velkommen til en hyggelig prat og nye bekjentskap på Klyve Nærmiljøsenter

Det å være forelder kan være krevende til tider. Hva gjør andre foreldre? Er det bare mitt barn som strever med dette? Mange spørsmål sirkulerer ofte rundt, uten at vi får gode svar.

Formålet med "Bare en prat" er å samles som foreldre, dele med hverandre, spørre hverandre og bidra med egne erfaringer. Noen ganger er det godt å kjenne på at andre foreldre har opplevd det samme eller kjenner seg igjen i noe som du opplever i din familie.

Det er lagt opp til aktivitet for barna i den tiden vi foreldre snakker sammen.

Se under for de ressurspersonene du vil treffe 27.03.23.

Har du spørsmål? Send oss melding i chatten under.

Neste aktivitet: 27 mars 2023, Kl 17:15

Lise Ripegutu (Lokalleder Klyve)

Lise Ripegutu er gift og har to sønner på 20 og 25 år.

Hun er daglig leder ved Klyve Nærmiljøsenter/Frivilligsentral og er utdannet pedagog og familieterapeut.

Lise har jobbet med familier i ulike livssituasjoner siden 2005 og har også mye erfaring innen flerkulturelt arbeid.

Hennes filosofi er at alle har noe å bidra med inn i fellesskapet.

Heidi Holte

Heidi Holte

Heidi er miljøterapeut for Skien kommune, med arbeidssted på Kongerød ungdomsskole. Her har hun jobbet siden skolestart 2007.

Heidi brenner for forebyggende arbeid for å skape varme miljøer som inkluderer alle, hvor forskjeller aksepteres. Derfor er det å være MOT-coach en av hennes viktigste oppgaver i arbeidshverdagen.

Heidi har videreutdanning i flerkulturelt barnevern og ART/RePulse.