Logo for Foreldrestyrke

"Bare en prat"

Velkommen til en hyggelig prat og nye bekjentskap på Klyve Nærmiljøsenter

Det å være forelder kan være krevende til tider. Hva gjør andre foreldre? Er det bare mitt barn som strever med dette? Mange spørsmål sirkulerer ofte rundt, uten at vi får gode svar.

Formålet med "Bare en prat" er å samles som foreldre, dele med hverandre, spørre hverandre og bidra med egne erfaringer. Noen ganger er det godt å kjenne på at andre foreldre har opplevd det samme eller kjenner seg igjen i noe som du opplever i din familie.

Det er lagt opp til aktivitet for barna i den tiden vi foreldre snakker sammen.

Se under for de ressurspersonene du vil treffe 22.05.23.

Har du spørsmål? Send oss melding i chatten under.

Neste aktivitet: 22 mai 2023, Kl 17:15

Lise Ripegutu (Lokalleder Klyve)

Lise Ripegutu er gift og har to sønner på 20 og 25 år.

Hun er daglig leder ved Klyve Nærmiljøsenter/Frivilligsentral og er utdannet pedagog og familieterapeut.

Lise har jobbet med familier i ulike livssituasjoner siden 2005 og har også mye erfaring innen flerkulturelt arbeid.

Hennes filosofi er at alle har noe å bidra med inn i fellesskapet.

Lena Seeberg Magnussen

Lena er gift og mamma til fire barn, samt mormor til to små barnebarn.

Hun har utdannelsen sin fra Høgskolen i Telemark med bachelor i «Barnevern i et flerkulturelt samfunn».

Studiet har gitt henne holdninger og ferdigheter til å hjelpeutsatte barn, unge og deres familier. Videre har studiet gitt henne kunnskap om likeverd, respekt for enkeltmennesket, brukermedvirkning og kultursensitivitet.

I dag jobber hun som miljøterapeut ved Klyve skole, Skiens største barneskole; en jobb hun stortrives i.

Tidligere arbeidet Lena i flere år som pedagogisk leder ved Porsgrunn mottak for enslige mindreårige asylsøkere, og som miljøterapeut ved flere ulike skoler i Grenland.

Som person er hun empatisk av natur, positivt innstilt med godt humør og med et stort hjerte for faget. Hun trives blant mennesker generelt og kommer lett i kontakt med personer, unge som eldre.

Lena gleder seg til å hilse på flere av dere.

Flere aktiviteter