Logo for Foreldrestyrke

Badeland og Pizza med Foreldrestyrke Herkules

Siste arrangement før sommerferien blir pizza, brus og bading i badeland i Skien fritidspark. 

Påmelding til Andrè: 481 55 080. Gi beskjed hvor mange barn og voksne dere er. 

Av sikkerhetsgrunner må det være 1 badende voksen pr 3 barn under 10 år! Dere må ta ansvar for egne barn. 

Neste aktivitet: 09 juni 2022, 17:00

Flere aktiviteter