Chat 2021

PROGRAM VÅR 2021

Torsdag 21 januar kl. 19:00 Chat med Mats og Brede om ungdom, rus og alkohol.

Onsdag 27 Januar kl. 19:00 Chat med Berit S og Tore Anton om vold i nære relasjoner.

Mandag 1 februar kl. 20:00 Chat med Rasha og Mona om hvordan trygge barna i en usikker verden.

Onsdag 17 Februar kl. 20:00 Chat med Berit T og Caroline om ungdom og psykisk helse.

Torsdag 4 Mars kl. 20:00 Chat med Berit T og Heidi om vennskap, utenforskap og mobbing.

Torsdag 25 Mars kl. 20:00 Chat med Berit T og Heidi om .skolevegring og nettbruk. 

Torsdag 6 April kl. 20:00 Chat med Tore Anton og Caroline om barn som pårørende.

Onsdag 28 April kl. 20:00 Chat med Rasha om grensesetting.

Torsdag 6 mai kl: 20:00 Chat med Kari Anne og Andre´ om hvorfor fysisk aktivitet for barn og unge er viktig.

Onsdag 26 mai kl. 20:00 Chat med Veronika om hvordan vi kan hjelpe barn og unge når hverdagens krav skaper for mye stress.


Se mer om de som holder chatten under "Bidragsytere".

Send oss gjerne tips om du har et tema du ønsker å chatte anonymt om. Vi finner ressurspersoner som har kunnskap og erfaring, og setter opp en chat kveld. Mange av vårens chat temaer er etter ønske fra foreldre i Skien.

Hvordan chatte: Når vi starter vil det komme en "Start chat" mulighet inne i arrangementet på nettsidens startside.