Aktiviteter Klyve 2021

«Samtaler om gleder og utfordringer i foreldrerollen» på Klyve Nærmiljøsenter

1 og 22 mars

12 april

3 og 31 mai

14 juni

Foreldreprat fra 17:30- 18:30

Matservering fra 17:00 

(Vi vil følge kommunens smittevernregler nøye, og avlyser om det er anbefalt).

Trenger du Barnepass under Foreldreprat ring/ sms Mona: 924 06 900

Foreldreprat starter med spørsmål om noen i gruppen har et tema de ønsker å snakke om. Hvis ikke har veilederne temaer klare som er aktuelle for alle foreldre. 

Har du et tema du ønsker å ta opp, men ønsker kke å dele det i gruppen? Ring/sms Lise: 984 27 863

Matservering er enten "Fargerik middag" eller eget arrangement. Informasjon kommer. 


Hva er foreldreprat?

Foreldreprat er en prat for foreldre og mellom foreldre. En fagperson introduserer et ønsket tema i starten av møtet (Ca. 10 min), deretter snakker vi og reflekterer sammen. Kanskje finner vi ingen løsninger, kanskje lærer vi av hverandre? Uansett er det godt å prate sammen. For vi vet at det å være foreldre kan både være fantastisk, utfordrende og ensomt til tider.