Aktiviteter Klyve 2021

"Bare en prat!"

Vi samles på Klyve Nærmiljøsenter for å prate om gleder og utfordringer i rollen som foreldre. 

Tid: 

17:30 (Etter Fargerik middag som starter 16:30)

Datoer: 

13 og 27 September

11 og 25 Oktober

8 og 22 November

6 Desember

Arrangementet er gratis, men vil du/dere spise først koster det kun kr. 40 pr.pers/ maks 120 pr./familie. Påmelding til "Fargerik middag": Sms/ring Mona: 924 06 900. 

Tilrettelagte aktiviteter for barna når samtalegruppen pågår, i samarbeid med Åpen Barnehage. (Barna kan ikke være med på samtalen). 

Som foreldre trenger vi av og til bare en bekreftelse på at det man gjør og tenker er riktig.

Vi lurer kanskje på om det bare er oss som syntes noe er vanskelig?

Hva gjør og tenker andre foreldre?

I gruppen kan vi lære av hverandre, være enige og uenige, dele eller være private.

Vi kan også ha en prat om temaer dere ønsker å snakke om, tips oss gjerne på forhånd. Spørsmål?  Ring/sms Lise: 984 27 863