Chat med Mats og Brede om ungdom, alkohol og rus

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med noen? Mandag 25/1 kan du chatte anonymt med Mats og Brede. Begge har lang erfaring fra arbeid med ungdom, alkohol og rus. 

Neste møte: 21 januar 2021, 19:00

Mats Solum

Jeg er vernepleier og er ansatt i Mottak-, Motivasjon og Oppfølgingssenter RUS.

Jobber i UNGpluss med oppfølging av ungdom mellom 13 og 20 år hvor det er mer alvorlig bekymring ifht. rus og kriminalitet. Arbeider også med oppfølging etter behandling gjennom tiltakene Rusfritt Hus og Ettervernshuset.

Brede Refsdal

Jeg har jobbet 16 år som ruskonsulent i kommunen. Jeg er nå fagkoordinator for Ung Teamet i MMO-Senter Rus. 


Jeg har i tillegg mange års erfaring innen barnevern og psykiatri. 


Jeg er klinisk sosionom, med videreutdanning innen rus og psykiatri, kognitiv terapeut, veileder, og har videreutdanning i gruppeterapi. Har også tatt 1 avd. jus.

Flere møter